Аквапарк на базе Турсиб

Фото: TURISTKA.RU
01 мая 2015 г.