Заправка на въезде в село

Фото: TURISTKA.RU
15 августа 2009 г.