5-местный аил

Фото: Турбаза «Курайка» Курай Алтай
Август 2020