На горе Бешпек, над Козьей тропой. Вид на слияние Катуни и Чемала

Фото: TURISTKA.RU
27 октября 2017 г.