Вид на Белуху и Уймоснкую долину

Фото: Светлана Щербакова (TURISTKA.RU)
Август 2019