Островок на Катуни недалеко от села Черемшанка

Фото: TURISTKA.RU
04 мая 2022 г.