Марс на Алтае

Фото: Светлана Щербакова (TURISTKA.RU)
Август 2022